פתרונות אשראי
פריסת חיוב חודשי
דחיית החזרי הלוואה
חיוב חודשי קבוע
חיבור כרטיס לנייד
לכל הפעולות
לחצו להורדת אפליקציית ישראכרט
Follow Us On Linkedin
Follow Us On Instagram

פריסת החיוב החודשי - כפופה לתשלום ריבית. *דחיית החזר ההלוואה - הדחיה היא הן בגין הקרן תדחה את מועד סיום תקופת ההלוואה ותישא ריבית. *קביעת סכום חיוב חודשי  קבוע - במקום לקבל חיוב על כל הוצאות החודש, היתרה תידחה ותישא ריבית. הטבת 0% ריבית על יתרת החיוב שנדחה למשך 3 חודשים ממועד החיוב הקרוב. בתקופת ההטבה כרטיסך יזוכה בכל חודש בסכום הריבית. בסיום ההטבה הסכומים במסגרת התכנית יישאו ריבית. *בכפוף לאישור ותנאי המלווה ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה את שיקול הדעת המוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה. *חיבור הכרטיס לתשלום בנייד- בכפוף ל"תנאי שימוש תשלום בנייד" ולתנאי שימוש בשירות - Google Pay ו-Apple Pay המפורטים באתר ובאפליקציית ישראכרט. השירות זמין ללקוחות ישראכרט בע"מ המחזיקים כרטיסי חיוב התומכים בכך.